• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
A A A

Aktualności

 • Komunikat

  Piątek, 21 października 2016

  Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

 • Konsultacje społeczne

  Poniedziałek, 10 października 2016

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, że w okresie od dnia 10 października 2016 r do dnia 03 listopada 2016 r. na terenie Gminy Jodłownik zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Jodłownik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

 • W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Gminy w Jodłowniku rozpoczyna działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jodłownik na lata 2016–2023 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2016–2023 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju.

 • ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na „Sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. 412 położona w miejscowości Krasne - Lasocice, stanowiąca własność Gminy Jodłownik, z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości po upływie 3 lat”

 • "OWOCOBRANIE" 2016

  Poniedziałek, 08 sierpnia 2016

  Wójt Gminy Jodłownik informuje, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradobicia, jakie miało miejsce w miesiącu maju br., w wyniku którego rolnicy z terenu Gminy Jodłownik ponieśli ogromne szkody m.in. w uprawach sadowniczych, zbożach oraz w plantacjach owoców miękkich, podjęliśmy decyzję o nieorganizowaniu w bieżącym roku Święta Owocobrania, jakie było zaplanowane na dzień 14 sierpnia 2016 roku w Szczyrzycu.

ZOBACZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

 

URZĄD GMINY JODŁOWNIK

34-620 Jodłownik 198

tel. 18 3321251 fax. 18 3321121

e-mail: gmina@jodlownik.pl

nr konta: 03 8804 0000 0000 0019 8000 0035

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/ugjodlownik